RONDLEIDING

 

Er zijn meerdere onderwerpen waarvoor wij een rondleiding kunnen verzorgen, te weten;

  • De BOMEN op ons park
  • De HISTORIE van het park
  • De verhalen bij diverse OORLOGSGRAVEN

 

Een rondleiding over de BOMEN op ons park brengt u langs een grote diversiteit aan bijzondere bomen, elk met hun eigen betekenis. Een aantal van deze bomen dateert nog uit het begin van de 20e eeuw. Bij deze rondleiding is ook het boek ‘Bomen, begraafpark Heilig Landstichting’ samengesteld. Een meer dan 100 pagina tellend naslagwerk met foto’s en kaarten om de bomen makkelijk terug te vinden.

 

Bij een rondleiding over de HISTORIE van dit park wordt u verteld wie de oprichters zijn die dit vroegere devotiepark hebben verwezenlijkt. De uitgebeelde lijdensweg van Christus komt aan bod; het leven, lijden en verrijzenis van Jezus, in de meest uiteenlopende beeldtalen vormen een rode draad van het verhaal op dit begraaf- en gedenkpark. De Calvarieberg (Golgotha) was het einddoel van de pelgrimage. Het Heilig Graf en de Crypte in de Calvarieberg vormen het symbolische ei van waaruit een wel heel bijzondere begraafplaats kon ontstaan. Daarnaast stonden er in het vroegere devotiepark een groot aantal beelden en reliëfs opgesteld, met de Bergrede als centraal object en thema, waarin ‘het openbare leven’, het optreden en de leer van Jezus uitgebeeld. Een aantal van de werken die dat verhaal ondersteunen zijn door verwaarlozing verloren gegaan, andere verloren hun functie en plaats in de overgang van devotiepark naar educatief en cultuurhistorisch museum. Door zoveel mogelijk beelden en reliëfs op thema op de begraafplaats te herplaatsen, ontstaat hier als het ware een nieuw museum, u mag ook zeggen bezinningspark, met als collectie het eigen erfgoed.

Wanneer u dit bezoek combineert met een bezoek aan de Cenakelkerk en het Museumpark Orientalis, krijgt u een compleet overzicht van de omvang en het karakter van het oorspronkelijke complex Heilig Land Stichting.

 

De rondleiding langs de OORLOGSGRAVEN vertellen de verhalen over de mensen en helden die, op welke wijze dan ook, slachtoffer zijn geworden in een oorlogsperiode. Bijzondere gebeurtenissen en samenloop van omstandigheden komen hierbij aan bod. Een aangrijpend en interessant verslag.

 

Het is mogelijk om voor kleine en grotere groepen een rondleiding aan te vragen. Voor meer informatie over de rondleiding kunt u hier contact met ons opnemen.