REGELS

 

De begraafplaats ‘Heilig Land Stichting’ kent een sfeer die men nergens anders aantreft. Het golvende landschap is een oase van rust en intimiteit. De harmonie tussen natuur en graven biedt troost en nodigt uit tot bezinning. Dat het oude erfgoed en de grafmonumenten volkomen één zijn met de natuur, heeft alles te maken met de vanaf 1913 gehanteerde stijl van gravenbouw en grafinrichting. De algemene richtlijnen voor de graven zijn sindsdien eigenlijk ongewijzigd:

  • iedereen moet, door het kiezen van een eigen plekje en/of uiterlijk van het grafmonument, een plaats krijgen waar men zich ‘thuis voelt’, een plek om te gedenken, om te bidden, om te lachen, om emoties kwijt te kunnen.
  • alle nieuwe grafvormen en monumenten moeten in harmonie zijn met de bestaande natuur, met de bestaande ‘museale’ monumenten en met de traditionele tuingraven naar voorbeelden uit het oude Palestina.

De opbouw van een grafmonument of gedenkteken voor een asbus, kan niet anders dan door of via de directie tot stand komen. De geldende beperkingen zijn ter bescherming van de unieke identiteit en zijn bovendien voorgeschreven vanuit de status van Rijksmonument van het totaal. De directie streeft naar de hoogste kwaliteit; daarin past uitsluitend een sobere maar stijlvolle vormgeving. De directie waakt er voor dat het bijzondere karakter van deze 100 jaar oude begraafplaats behouden blijft.

Graag overleggen wij met de nabestaanden hoe we de zorg voor de overledenen zo kunnen vormgeven dat die aansluit bij persoonlijke wensen én bij het karakter van de begraafplaats.

Voor overleg van een nieuw graf of gedenkteken is 2 uur overleg in de prijs inbegrepen. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn direct verschuldigd volgens de termijn welke op de factuur vermeld staat.

Tot slot verzoeken wij nabestaanden geen planten, zitjes of andere zaken buiten het graf te plaatsen. Dat geldt ook voor het urnenbos en de urnentuin.