RIJKSMONUMENT

 

Het devotiepark en de daarbij in oosterse bouwtrant ontworpen gebouwen en objecten van de Heilig Land Stichting hebben, mede in samenhang met de inrichting van het terrein, een hoge zeldzaamheidswaarde. De Cenakelkerk, de pastorie en de synagoge bezitten daarnaast gave en bijzondere interieurs, die in hun vormgeving en detaillering zijn gebaseerd op voorbeelden uit de Byzantijnse en Arabische cultuur.

Als een uniek voorbeeld van het oriëntalisme in de Nederlandse cultuur werd het aangewezen tot rijksmonument. Het betreft niet alleen de gebouwen en monumenten van de Heilig Land Stichting op de begraafplaats en in Museumpark Oriëntalis, maar ook de Cenakelkerk en de ‘pelgrimshuis’ Casa Nova. Het complex moest dringend worden gerestaureerd, een omvangrijk en vele miljoenen kostend project dat mede dankzij de steun van rijkswege kon worden opgestart.

De diverse beheersstichtingen streven ieder op een eigen wijze naar inbedding van het oorspronkelijke gedachtegoed in de 21ste eeuwse samenleving. Casa Nova houdt daarbij vast aan de pro-life gedachte en biedt religieuze bezoekers onderdak voor retraite en bezinning. De Cenakelkerk streeft ernaar een ruimte te zijn voor gelovigen en niet-gelovigen, waar, naast de viering, het ontmoeten, gastvrijheid, zorg en meditatie voorop staat. Het Begraaf- en Gedenkpark gaat op een vooruitstrevende wijze om met het fenomeen van begraven en gedenken, met respect voor de katholieke tradities. Museumpark Orientalis bouwt het devotiepark uit tot een instelling waar jong en oud kan zien, ervaren en beleven dat cultuur en religie van jodendom, christendom en islam historisch met elkaar zijn verbonden.

Het complex wordt door Monumentenzorg van grote architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische betekenis geacht.

Misschien nog belangrijker is het te constateren dat hetzelfde erfgoed – juist dankzij haar bijzondere setting, bouwwerken en uitstraling – unieke mogelijkheden biedt in het veld van maatschappelijk en educatie. In alle opzichten een ‘kanjerproject’ dus.