URNENBOS

Het urnenbos is een fraai gesitueerde bosstrook, waar de mogelijkheid bestaat om zelf een mooie plek uit te zoeken en daar een grafmonumentje in de vorm van een kunstwerk of een ruwe steen te plaatsen. Wij streven naar een zo natuurlijk mogelijk materiaalgebruik dat past bij de omgeving.

De asbus wordt, al dan niet in een keldertje geplaatst, begraven in de grond. Er kunnen meerdere asbussen op een plek begraven worden. Er is hier geen mogelijkheid voor tuintjes.